Získejte 6000 Kč na palivo pro váš kotel

Máte starý, nevyhovující kotel na pevná paliva? Severočeské doly a.s. podporují výměnu starých kotlů na uhlí za nejmodernější ekologické kotle.

Máte starý, nevyhovující kotel na pevná paliva? Severočeské doly a.s. podporují výměnu starých kotlů na uhlí za nejmodernější ekologické kotle. Proto při koupi nového kotle 3., 4. nebo 5. třídy poskytují dotaci ve výši 6000 Kč na kvalitní nízkosirnatého hnědé uhlí. Vyměňte své staré zdroje vytápění za nové již dnes a získejte zpět významnou část nákladů na palivo pro příští dvě topné sezóny. Topte kvalitním Bílinským uhlím ještě levněji.

Jak získat dotaci 6000 Kč

Společnost Severočeské doly a.s., producent kvalitního hnědého uhlí pro nejmodernější ekologické kotle, podporuje výměnu kotlů na uhlí za účelem snížení znečišťování ovzduší v České republice. Při koupi nového kotle III., IV. nebo V. emisní třídy proto umožňuje získat navíc příspěvek 6000 Kč na kvalitní hnědé uhlí od všech dobrých prodejců uhlí nebo online na www.ridepal.cz.

Krok 1: Nový ekologický kotel

Zakupte si nový kotel na pevná paliva 3., 4. anebo 5. emisní třídy, který je certifikován ke spalování hnědého uhlí. Uschovejte si doklad o koupi kotle nebo potvrzený záruční list. Nový kotel napojený na vaši otopnou soustavu pomocí fotografie zdokumentujte.

Krok 2: Kvalitní hnědé uhlí

U jednoho z prověřených uhelných skladů nebo online na www.ridepal.cz kupte jednorázově min. 3 tuny (tj. 30 q) nízkosirnatého hnědého uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. – kostka, ořech 1 nebo ořech 2. Uschovejte si doklad o koupi.

Krok 3: Zašlete žádost o příspěvek

Vyplňte Žádost o Finanční podporu Severočeských dolů a.s., přiložte čitelné kopie daňových dokladů o nákupu kotle nebo kopii potvrzeného záručního listu vašeho nového kotle a nezapomeňte okopírovat také kopii dokladu o nákupu paliva. Žádost doplňte fotografií svého nového kotle napojeného na otopnou soustavu a vše odešlete doporučeně na adresu:

Severočeské doly a.s.
Odbor podpory obchodu
Ulice 5. května 213
418 29 Bílina

Kdy dostanu peníze zpět?

Po kontrole správnosti dodaných dokladů vám nejpozději do 60 kalendářních dnů Severočeské doly a.s. vrátí částku za nákup nízkosirnatého bílinského uhlí ve výši 3 000 Kč. V dalším kalendářním roce znovu nakupte minimálně 3 tuny paliva z produkce Severočeské doly a.s. Opětovně připojte kopii účtenky za palivo a odešlete spolu s vyplněnou Žádostí na výše uvedenou adresu. Poté získáte zpět další příspěvek na uhlí ve výši 3 000 Kč.

Ke stažení

Podmínky čerpáni podpory SD a formulář žádosti

Další zajímavé informace naleznete na webu www.sd-bilinskeuhli.cz. Obrátit se můžete také na infolinku +420 777 969 686, kde vám rádi poradíme.