ČR čeká omlazovací kůra. Zastaralé kotle nebude možné legálně používat a nepůjdou sehnat ani v obchodech

(27.12.2015) Již několik let se u nás vedou plamenné diskuse o tom, zda by měl stát kontrolovat stav kamen na tuhá paliva a také to, čím lidé topí. Zatím platí, že se hříšníci pálící třeba odpadky trestu vyhnou. Od roku 2017 by ale měli úředníci získat dosud nevídanou pravomoc vstoupit do domácnosti a zkontrolovat kotel.

Ve snaze ulehčit životnímu prostředí a také našim plícím se v dalších letech chystají i legislativní změny týkající se kotlů jako takových. Od roku 2022 bude nelegální používat kotle 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na datum pořízení a jejich stav). V roce 2018 se pak z českých obchodů ztratí kotle 3. emisní třídy.
Vzhledem k probíhajícím kotlíkovým dotacím je nyní nejvyšší čas vyměnit starý kotel za nový moderní kotel na tuhá paliva, který je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také k vaší peněžence.

Domovní svoboda v defenzivě. Zdraví lidí má přednost

Až doposud platilo, že byl zákon na hříšníky pálící PET láhve či odpadky krátký. Všichni sice o prohřešku věděli, dotyčným ale nebylo jak prokázat porušování zákona. Od roku 2017 se situace výrazně změní tím, že úředníci dostanou právo vstoupit do domácnosti a provést kontrolu, resp. zajistit důkazy. Nedotknutelnost obydlí tedy byla prolomena ve prospěch práva na ochranu zdraví. Za znemožnění kontroly stavu kotle bude hrozit až padesátitisícová pokuta.

Kontroly budou až krajním řešením

Fyzické kontroly by neměly probíhat paušálně a jako na běžícím pásu. Mluví se o nich jako o krajním řešení použitelném tehdy, když se minou účinkem předchozí pokusy a výzvy úřadů k nápravě.

Staré neekologické kotle skončí v roce 2022

Do sedmi let by z ČR měly zmizet zastaralé kotle 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2022 bude ilegální je používat s tím, že za porušení budou hrozit vysoké pokuty. Rok výroby kotle z tohoto pohledu nehraje roli.

Postupně zmizí i kotle 3. – 4. třídy

K 1.1.2018 z českých obchodů zmizely kotle 3. emisní třídy. V roce 2020 se pak rozloučíme i se 4. emisní třídou. Kotle 3. a 4. emisní třídy bude možné dále používat bez sankcí i po roce 2022. V obchodech už ale narazíme pouze na nejmodernější a nejekologičtějí emisní třídu označovanou jako 5+ emisní třídu neboli EKODESIGN. Moderní kotle s těmito parametry dosahují účinnosti spalování přes 90 % při minimálním množství produkovaných škodlivých látek. V podstatě ani nepoznáte, že se v domě topí tuhými palivy.

Revize a čištění komínů

Základem spolehlivého, levného a ekologického topení je nejen kvalitní a odborně namontovaný kotel, ale také správný komín. I ten však vyžaduje péči. Povinnost provádět čištění komínů a kouřovodů je dána Nařízením vlády č. 91 z roku 2010. Stanovené termíny revizí doporučujeme dodržovat i proto, že pokud by došlo k jakékoliv škodné události, existuje vysoké riziko, že se pojišťovny pokusí krátit či úplně odmítnou plnění v případě, že revize nebyly v požadovaném termínu provedeny.

Čištění komínu rodinného domu lze provádět svépomocí, avšak revizní kontrolu komínu musí minimálně jednou ročně provést kominík, který je držitelem příslušných oprávnění.