Do konce roku si musíte nechat zkontrolovat kotel

(11.3.2016) Jednou za dva roky si musíte nechat zkontrolovat kotel odborně způsobilou osobou. Povinnost provést kontrolu technického stavu kotle musí provozovatelé kotlů splnit do konce roku 2016. Kdo může takovou kontrolu kotle provádět a co vám při nedodržení povinnosti hrozí?

Zajistit jednou za dva roky provedení kontroly kotle odborně způsobilou osobou musí každý majitel kotle na pevná paliva. Slovy zákona: povinnost platí pro provozovatele spalovacího stacionárního zdroje o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

 

Povinnost absolvovat první kontrolu technického stavu a provozu kotle musí přitom splnit nejpozději do 31. prosince 2016. (Viz § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.)

Nesplnění povinné kontroly kotle pod pokutou až 20.000 Kč

V praxi to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok po nich totiž obecní úředníci mohou vyžadovat doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta až 20 000 Kč.

Kdo může kontrolu kotle provádět?

Platí přitom, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje může provést výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje. Osoba způsobilá k provádění kontroly má od výrobce udělena oprávnění k instalaci, provozu a údržbě daného kotle. Proškolování těchto odborně způsobilých osob je prováděno pod dohledem Hospodářské komory ČR a pod odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, které je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

 

Fyzickým i právnickým osobám doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít kontakty uvedené na seznamu odborně způsobilých osob, který naleznete na webu výrobce vašeho kotle:

 

Benekov

Dakon

Viadrus