Dopřejte svému kotli kvalitní uhlí. Jaké to je? Poradíme Vám s jeho výběrem

(12.4.2016) Uhlí ani ve 21. století neodzvonilo. Díky obrovskému technologickému pokroku v jeho spalování se i dnes jedná o moderní způsob vytápění. Kvalitní kotle dnes produkují jen naprosto zanedbatelné množství zplodin.

Využívání uhlí navíc dává i ekonomický smysl. Aktuálně totiž neexistuje levnější způsob vytápění. Ovšem stejně tak, jako existují kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými druhy kotlů, není ani uhlí vždy jedno a totéž.

Kvalitu uhlí zaručí jen spolehlivý dodavatel

Bohužel nežijeme v ideálním světě. Bez ohledu na produkt, který poptáváme, vždy existuje riziko, že narazíme na nepoctivého prodejce. Uhlí bohužel není výjimkou. ČOI nedávno provedla plošné kontroly, v rámci nichž zjišťovala, zda prodejci své zákazníky neklamou. Bohužel výsledky byly alarmující.

 

Ze 116 kontrol zaznamenali kontroloři pochybení v 52 případech, tj. téměř 45 %. Nejvíce se přitom švindlovalo v Ústeckém a Libereckém kraji (v 60 %). Naopak pochvalu si zaslouží prodejci z jihu Čech a Vysočiny. Zde jich z 12 kontrolovaných neprošel jen 1.

 

Kde tedy kvalitní uhlí poptávat? U prověřených a spolehlivých dodavatelů, kteří procházejí pravidelnými audity ze strany producenta. Alternativou je pak nákup baleného uhlí od dodavatele, který jej sám dotřiďuje a balí a je tedy schopný zaručit nejen stálou kvalitu, ale také deklarované množství.

 

Balené uhlí představuje výhodnou alternativu zejména pro menší spotřebitele z řad domácností. Uhlí je baleno do pytlů po 20 až 25 kg, které zakoupíte buď na e-shopu v minimálním množství 1 palety, nebo po jednotlivých baleních u některých z partnerských prodejců. S takovým produktem, který vám bude z e-shopu doručen pohodlně až domů, klidně i v průběhu sezóny, se snadno a hlavně bezprašně manipuluje. Je skvělým flexibilním řešením, který vám pokryje potřebu podle aktuálního vývoje zimy.

 

Kvalita uhlí je dána několika parametry

Na základní dělení (hnědé, černé) si asi vzpomene každý ještě z hodin vlastivědy. Třídním premiantům se pak možná ještě vybaví pojmy lignit a antracit. Ve skutečnosti ale existuje spousta dalších parametrů, pomocí kterých jsme schopni určit vlastnosti a kvalitu uhlí. Jde např. o:

  • zrnitost,
  • výhřevnost,
  • obsah vody,
  • obsah síry,
  • či obsah popela.

 

Ořech nemusí vždy růst jen na stromě

První z těchto charakteristik je zrnitost. Ta udává, v jaké velikosti jsou jednotlivé kusy uhlí. Na příklad zrnitost 20 mm znamená, že jsou kusy uhlí velké 20 mm. Pro automatické kotle je nejvhodnější zrnitost nižší než 25 mm, čemuž odpovídá uhlí s označením “ořech 2”.

 

V souvislosti se zrnitostí ještě existují pojmy “podsítnost” a “nadsítnost”. Jako podsítné se označují zrna, která mají menší průměr, než je udáváno v označení uhlí. Nadsítné potom naopak odkazuje na zrna, která jsou větší.

 

Třeba u uhlí ořech 2 ze Severní energetické je pod/nadsítnost na úrovni 15 %. Stejnou hodnotu podsítnosti a nadsítnosti má také ořech 2 ze Severočeských dolů. To znamená, že se v tuně uhlí může nacházet 150 kg uhlí, které má větší než deklarovaný rozměr a 150 kg uhlí, které má rozměr menší.

 

Například u baleného uhlí Ridepal je tedy velkou výhodou garantované dotřiďování, které vám zaručí, aby nad/podsítného uhlí bylo v balení obsaženo co nejméně. Díky tomu dosáhnete bezproblémového chodu svého automatického kotle. Jeho podavač má zaručen plynulý chod bez zasekávání apod.

Méně příměsí, kvalitnější uhlí

Kromě výhřevnosti a zrnitosti si při nákupu uhlí doporučujeme dávat pozor také na obsah příměsí. Platí, že čím kvalitnější uhlí, tím méně obsahuje síry, popela a vody. Síra může působit jako spouštěč koroze kotle. Voda a popel pak negativně ovlivňují účinnost spalování a životnost kotle. Nutno však dodat, že určitý obsah vody je pro správné hoření nutný.
Pokud narazíte na prodejce, který není schopný hodnoty obsahu příměsí deklarovat, doporučujeme dát nohy na ramena a zkusit to o dům dále. Seriózní prodejci tyto (a mnohé další) údaje poskytují automaticky bez vyžádání.