Účinnost je jedním z klíčových parametrů kotle. Víte, jak efektivně pracuje ten váš?

(28.12.2015) Účinnost je fyzikální jednotka označující poměr mezi výkonem a příkonem stroje. Čím je její hodnota vyšší, tím efektivněji dokáže stroj – v našem případě kotel – přeměnit dodané palivo na energii.

Čím větší je účinnost kotle, tím méně paliva potřebujete k vytopení svého domu. Např. účinnost 50 % znamená, že při spalování uhlí dochází  k 50% ztrátám. Při účinnosti 95 % klesají ztráty na zanedbatelných 5 %. A právě takové rozdíly bývají mezi starými neefektivními a neekologickými kotli 1. třídy a nejmodernějšími kotli splňující parametry normy EKODESIGN. U některých jiných parametrů, např. u objemu vypouštěného oxidu uhelnatého, jsou pak rozdíly ještě mnohem markantnější.

Čím vyšší emisní třída, tím vyšší účinnost

Vytápíte-li pomocí kotle emisní třídy 1, používáte přístroj, jehož účinnost nedosahuje ani 66 %. To znamená, že se při pálení přinejmenším třetina vkládané energie vytratí. Pod emisní třídu 2 spadají kotle o účinnosti 66 – 73 %. I zde jsou ztráty vysoké. Pořád se totiž pohybují lehce pod jednou třetinou. Na tyto kotle už dnes v obchodech nenarazíme a do roku 2022 postupně zmizí i ze všech domácností. Pokud by jimi totiž někdo vytápěl i po tomto datu, riskuje tučnou pokutu až 50 tisíc korun.

O něco modernější kotle 3. emisní třídy se sice budou moci používat i po roce 2022. Koupit je ale nebylo možné už o 4 roky dříve. Od roku 2018 totiž v obchodech narazíme výhradně na takové kotle, které dosahují minimální účinnosti 82 % a splňují tedy parametry 4. emisní třídy. Nejmodernější kotle 5. emisní třídy pak vykazují účinnost přinejmenším 88 %.

Šampioni zvládnou i 95 %

Nic jako stoprocentní účinnost neexistuje. To bychom se mílovými kroky blížili k bájnému perpetuu mobile. Šampioni mezi moderními kotli na tuhá paliva se ale pyšní až 95% účinností spalování, která jde navíc ruku v ruce s nízkými emisemi např. oxidu uhelnatého. Pokud takovému modernímu kotli pomůžeme ještě kvalitním uhlím, na který je kotel konstruován, získáme levný a spolehlivý zdroj tepla na mnoho let dopředu.

Starší kotle produkují až 30krát více škodlivin

Zásadní rozdíl mezi staršími a moderními kotli není jen v jejich účinnosti. U moderních konstrukcí výrazným způsobem klesá i objem vypouštěných škodlivin. Vezměme si např. toxický oxid uhelnatý. Ve spalinách domácích kotlů o výkonu do 50 kW emisní třídy 1 a 2 se může nacházet až 25 000 mg oxidu uhelnatého na m³, zatímco emisní třída 5 připouští únik pouhých 1000 mg, při samočinném přikládání pouze 500 mg CO na m³. K podobně dramatickému propadu dochází i u objemu dalších škodlivin, např. prachových částic a organických sloučenin.

Čeští topenáři umí…

I v rámci nejvyšší emisní třídy nalezneme kvalitativní rozdíly. Řada výrobců normu splní jen o vlásek. I jejich kotle sice splňují nároky pro zisk tzv. kotlíkové dotace, v rámci které stát přispívá k výměně starého kotle za nový. Pokud si ale brousíte zuby jen na to nejlepší, doporučujeme vybírat u  prověřených českých výrobců.

Velké zkušenosti s výrobou kotlů má třeba rodinná topenářská firma BENEKOV. Té se v roce 2015 podařilo certifikovat v SZU Brno automatický kotel na uhlí BENEKOV C27. Jedná se o historicky první kotel na uhlí vyráběný v ČR, který splňuje parametry nejpřísnější ekologické normy EKODESIGN. Díky tomu se na něj vztahovaly dotační programy, jejichž cílem je výměna starých nevyhovujících kotlů v domácnostech za nové.

Firma VIADRUS, jejíž tradice sahá až do roku 1888, je pak specialistou na litinové kotle na tuhá paliva a designové litinové radiátory. Tento přední český výrobce představil v roce 2015 první litinový kotel s ručním přikládáním – VIADRUS U32, který při spalování uhlí splňuje podmínky nejpřísnější normy EKODESIGN. Proto nejen tento, ale i další kotle na tuhá paliva VIADRUS vyhovují všem aktuálním ekologickým požadavkům a jsou zařazeny do dotačních programů, včetně tzv. kotlíkových dotací.

Kvalitní uhlí pro kvalitní hoření

Velkou měrou se na tom, jak kotel pracuje, podílí také použité uhlí. Výhodou ČR je nízká cena a snadná dostupnost vysoce kvalitního uhlí především ze severu Čech. Použitím domácího produktu navíc podporujete domácí ekonomiku. Při koupi ekologického kotle navíc byla i  jistota příspěvku na palivo od jeho producenta – Severočeské doly a.s.
Pokud k tomu všemu přidáte ještě poctivý servis a pravidelné revize komínu, máte jistotu klidného a levného spánku v teple na mnoho let dopředu.

Kvalitní pelety nebo uhlí pak vždy nakoupíte třeba na eshopu Ridepal.

Máte dotaz?

Fields marked with an * are required