Na ceny uhlí se můžete spolehnout. Oproti jiným zdrojům energie vykazují výrazně menší výkyvy

(13.12.2015) Pro řadu z nás je hlavním parametrem výběru zdroje tepla jeho cena a náklady na provoz. Díky moderním technologiím, které zajistí kvalitní, ekologické a účinné spalování, se z tohoto pohledu jeví uhlí jako ideální palivo.

Je ho dostatek a člověk se na něj může spolehnout jak po technologické stránce, tak po stránce finanční. Uhlí totiž historicky vykazuje mnohem větší stabilitu cen než jakékoli jiné zdroje energie, u kterých se člověk musí smiřovat s cenovou turbulencí.

Uhlí umožňuje plánovat do budoucna

Stabilní ceny uhlí dávají člověku svobodu. Je totiž schopný do budoucna efektivně plánovat své náklady. Důvodů, proč se uhlí cenové turbulence vyhýbají, je několik. Na rozdíl třeba od ropy, která se těží z velké části v místech s nestabilní geopolitickou situací, je dostatek kvalitního použitelného uhlí i v Evropě. Vlastně nemusíme chodit daleko. Těžba uhlí má dlouhou tradici i na území České republiky, především v severních Čechách (hnědé uhlí) a dříve také na Moravě a ve Slezsku (černé uhlí). Spalováním kvalitního uhlí tedy člověk zároveň podporuje místní průmysl a místní zdroje.

Cena by neměla růst ani v budoucnu

V současnosti nenasvědčuje nic tomu, že by se měl trend obracet. Z globálního hlediska je na trhu uhlí dostatek až nadbytek. Nehrozí tedy výpadky dodávek, které se v historii objevily třeba u ropy (např. během krize v roce 1973) a které její cenu během krátké doby vyšponovaly směrem nahoru. Ve skutečnosti ceny především energetického uhlí v posledních letech dokonce klesají, což je způsobeno přechodem na levně těžené břidlicové plyny (USA), dále dlouhodobým celosvětovým poklesem výroby železa i přechodem na jiné zdroje energie a z toho vyplývajícím nadbytkem této komodity na světových trzích. Přesto, že se hovoří o přechodu na obnovitelné zdroje energie, uhlí stále tvoří okolo 30 % primárních energetických zdrojů země.

Uhlí včera není uhlí dnes

Během posledních desetiletí došlo u technologií spalování uhlí k obrovskému pokroku. Uhelné elektrárny byly kompletně odsířeny a v dnešní době představují menší ekologickou hrozbu než některé lokální výtopny. Výrazných rozdílů si můžeme všimnout také mezi staršími neekologickými kamny na tuhá paliva a moderními kotli.

Moderní kotle na tuhá paliva prověřených výrobců dosahují účinnosti spalování přes 90 % z čehož vyplývá menší spotřeba paliva a následná úspora. Produkují minimum škodlivých emisí a dodržují ty nejpřísnější ekologické normy.

O tom, že se s uhlím počítá i do budoucna, svědčí aktuálně probíhající program kotlíkových dotací. V rámci ní plánuje stát finančně podpořit výměnu 100 000 kotlů tím, že majitelům uhradí až 85 % jejich pořizovací ceny. Na dotaci na zbylou částku pořizovací ceny kotle přispívají nevratnými půjčkami také mnohé obce. Kotel si tak můžete pořídit až se 100% dotací.

Hrajete rádi na jistotu? Pak je vaším hudebním nástrojem uhlí

Jistě, nikdo nedokáže přesně určit, co se stane za deset či dvacet let. Jisté ale je, že uhlí tu i po letech nejen stále bude, ale zároveň bude poskytovat jistotu levného a ekologického topení na mnoho let dopředu.

Kvalitní pelety nebo uhlí pak vždy nakoupíte třeba na eshopu Ridepal.