DRUHÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ JE TADY

(16.3.2017) Mezi kraje bude rozděleno 3,4 miliardy korun. Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Druhá vlna kotlíkových dotací odstartovala

Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.

Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Jak požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

Kontaktní údaje krajských úřadů: Kontakty na kraje

Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla: Seznam registrovaných kotlů / výrobků

Jaké novinky přináší druhá výzva?

Nově tedy nebudou podporovány kotle čistě jen na uhlí. Patrně proto, že o tento typ kotle byl pochopitelně v první vlně menší zájem, když se na trhu objevily kotle kombinované. Vždyť kdo by chtěl být odkázán pouze na jeden typ paliva,že? Podle ministerstva o čistě uhelné kotle v první výzvě žádalo pouze 12 % zájemců. Dále už nebude třeba provádět mikroenergetická opatření, což finančně i administrativně uleví mnoha žadatelům o dotace.

Kvalitní pelety nebo uhlí pak vždy nakoupíte třeba na eshopu Ridepal.