DRUHÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ JE TADY

Druhá vlna kotlíkových dotací odstartovala Mezi kraje bude rozděleno 3,4 miliardy korun. Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, […]

Druhá vlna kotlíkových dotací odstartovala

Mezi kraje bude rozděleno 3,4 miliardy korun. Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.

Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Jak požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

Kontaktní údaje krajských úřadů: Kontakty na kraje

Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla: Seznam registrovaných kotlů / výrobků

Jaké novinky přináší druhá výzva?

Nově tedy nebudou podporovány kotle čistě jen na uhlí. Patrně proto, že o tento typ kotle byl pochopitelně v první vlně menší zájem, když se na trhu objevily kotle kombinované. Vždyť kdo by chtěl být odkázán pouze na jeden typ paliva,že? Podle ministerstva o čistě uhelné kotle v první výzvě žádalo pouze 12 % zájemců. Dále už nebude třeba provádět mikroenergetická opatření, což finančně i administrativně uleví mnoha žadatelům o dotace.