Uhlí patří do 21. století. Jde o nejlevnější ekologický zdroj tepla

(11.12.2015) Uhlí coby zdroj tepla a energie provází lidstvo už několik stovek let. A strategickou surovinou zůstává i ve 21. století. Díky značnému technologickému pokroku je dnes uhlí spalováno efektivně a ekologicky. Jeho předností navíc zůstávají už řadu let i stabilní cena a bezproblémová dostupnost.

Uhlí má v ČR tradici

V současnosti používá v ČR uhlí k vytápění asi 400.000 domácností. Rozhodně tedy neplatí, že by bylo toto tuhé palivo v defenzivě. Ostatně ani k tomu nemá důvod. Vytápění pomocí uhlí je levné a přitom maximálně spolehlivé. Navíc při použití moderního kotle nejvyšší emisní třídy 5 z vašeho komína vychází jen minimum prachu a škodlivých látek. Často ani nelze pohledem spatřit, že se v domě topí tuhými palivy.

Topení uhlím a ohřev vody jen za 9000 Kč ročně

Nezávislé výpočetní modely, které berou v potaz reálné parametry současných rodinných domů, ukazují, že při topení uhlím je dnes zcela reálné držet hranici nákladů na pouhých 9000 Kč ročně. V nákladech je přitom zahrnuto zajištění tepla pro vytápění i příprava teplé vody v novostavbě nízkoenergetického domu, který užívá průměrná čtyřčlenná rodina, a to při potřebně energie na vytápění a teplou vodu 13 214 kWh/rok. Výpočet včetně porovnání s ostatními typy vytápění si můžete pomocí on-line výpočetní pomůcky na portálu TZB-info provést i vy. V on-line kalkulačce si přitom individuálně nastavíte jednotlivé parametry topné soustavy i napojených spotřebičů.

Nezávislost na dovozu, stabilní ceny

Česká republika je uhelnou velmocí. Uhlí se zde těží od nepaměti a jistě ještě dlouho těžit bude. Pro koncového uživatele z toho plyne několik výhod:

  • nízká a stabilní cena (uhlí zůstává nejlevnějším ekologickým zdrojem tepla. Jeho cena navíc neprochází turbulencemi, se kterými se člověk musí smířit třeba u ropy či zemního plynu);
  • dostupnost a snadná přeprava (uhlí se těží doslova za humny, což významně usnadňuje jeho dopravu ke spotřebiteli);
  • spolehlivost (výhřevnost uhlí ani výkon důlních rypadel nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy, např. počasím).

České uhlí má světovou kvalitu

Hnědé uhlí, které se u nás těží, patří kvalitativně mezi světovou špičku. Jeho využíváním navíc podporujeme místní zdroje a snižujeme závislost na dovozu. Svého času byla těžba uhlí spojována s ekologickými riziky. Vzhledem k obrovskému technologickému pokroku v této oblasti už ale podobné obavy nejsou na místě.

Právě naopak. Těžba uhlí působí v inkriminovaných regionech stimulačně. Zajišťuje totiž jejich celkový rozvoj snižováním nezaměstnanosti a podporou kulturního a sportovního vyžití. Těžební společnosti nezřídka investují také do místních vzdělávacích zařízení či třeba nemocnic.

Uhlí však umí být stimulem i daleko od místa, kde bylo vytěženo. Příkladem jsou třeba uhelné sklady rozeseté po celé republice.

Kotlíkové dotace přinesou levné a ekologické teplo do stovek tisíc domácností

Máte doma starý kotel a bojíte se nákladů na pořízení nového? Pak vás možná zaujme aktuálně probíhající dotační program označovaný jako kotlíkové dotace.

V rámci kotlíkových dotací, jehož součástí tyto dotace budou, plánuje stát zafinancovat výměnu až 100 tisíc starších kamen na tuhá paliva za nové moderní kotle. Na dotaci má nárok každá fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Dotace je vyplácena jednorázově a vztahuje se pouze na kotle nejvyšší 5. emisní třídy, které splňují parametr Ekodesign.

Kvalitní pelety nebo uhlí pak vždy nakoupíte třeba na eshopu Ridepal.